language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school ถาม-ตอบ การรายงานสภาพและปัญหาหลักสูตรออนไลน์

โดย: ดร.วีระเดช เชื้อนาม เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 12:18 น. • [อ่าน 9,683 ครั้ง]
ขยายเวลา ทุกกลุ่มที่ต้องรายงานสามารถรายงานได้ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2558 

1. ต้องรายงานกี่ โรงเรียน ..... รร ในสังกัด สพฐ ทุกโรงเรียน 
2. ใครบ้างที่ต้องรายงาน......ครู รร ประถม โรง ละ 2 คน รร ขยายโอกาส 3 คน รร มัธยม ตัวแทนกลุ่มสาระ ละ 1 คน ผู้บริหารโรงเรียนหรือรองฝ่ายวิชาการ และ ศน เขต ละ 2 คน ผู้ปกครองนักเรียน รร ละ 1-2 คน 
3. ใช้รหัส อะไร รายงาน .... ตัวแทน รร และ ศน. ใช้ รหัสการรายงานจุดเน้น ผู้ปกครองใช้ รหัส 9910 4. รร สังกัดอื่น ใช้ รหัส ตามแนวทางที่กำหนดไว้สามารถดาวโหลดได้ที่ เวป นี้ 
5. ระบบจะปิดเมื่อไร ......... 28 กพ 58 นี้ 
6. รู้ได้อย่างไรว่ารายงานไปแล้ว.......กำลังทำปุ่มดูข้อมูลเดิมที่ได้เคยรายงานไปแล้วแต่แก้ไขไม่ได้ คาดว่า วันที่ 18 กพ นี้จะเสร็จ 
7. ข้อมูลที่รายงานจะเอาไปทำไร.....ไปเป็นส่วนหนึ่งของการปฎิรูปหลักสูตร โดยใช้ในการวางกรอบทิศทางหลักสูตร ว่าจะปรับเล็ก หรือ ปรับใหญ่ 
8. ถ้าครูทั้ง รร หรือ ศน ทั้งหมด ต้องการรายงานสามารรถทำได้หรือไม่ ....ทำได้ 
9. กรณีผู้ปกครองนักเรียนไม่สะดวกใช้งานระบบออนไลน์ต้องทำอย่างไร.....ให้ รร สัมภาษณ์แล้วบันทึกลงในแบบสอบถาม หลังจากนั้นให้ครูเข้าระบบและบันทึก
10. ไม่ทราบรหัสการรายงานทำอย่างไร...........สอบถามได้ที่ ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
11. ต้องการเขียนข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นอื่นนอกเหนือจากแบบสอบถาม ต้องทำอย่างไร.......
12. ตัวแทนครูผู้สอน (ป.1-3 และ ป.4-6)  หมายถึงต้องให้ครูตัวแทน แต่ะช่วงชั้น ตอบแบบสำรวจคนละชุด  หรือช่วยกันตอบแบบสอบถาม
ชุดเดี
ยวกันครับ.......ตอบคนละ 1 ชุด 2 คน 2 ชุด  บันทึกในระบบ 2 ครั้ง
13. เข้าระบบแล้ว ยังมีข้อมุลของ ครูท่านแรกที่ตอบมาแล้ว ค้างอยู่ ต้องทำอย่างไร......คลิกที่ ข้อความออกจากระบบ สีแดง แล้วเข้าระบบใหม่ ที่เป็นเช่นนี้เพราะ ผู้ตอบท่านแรก เมื่อตอบแล้ว ไม่ได้คลิกออกจากระบบ ครับ 
14 รบกวนสอบถามเรื่อง การสำรวจสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรแกนลาง พุทธศักราช 2551 อ่ะครับ ว่าต้องส่ง/รายงานผลทางใหน
ครับ....
เมื่อ บันทึกในระบบ  ข้อมูลจะเข้าฐานข้อมูลระบบอัตโนมัต  ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ อีกครับ
15. เมื่อบันทึกแบบสอบถาม ส่วนที่ 1 และ 2 เสร็จแล้ว  พอดีเปิดเครื่องค้างไว้ เข้า ระบบอีกทีข้อมูหายหมด...........ข้อมูลเมื่อมีการบันทึกแล้วจะไม่หาย ครับ แต่ไม่แสดงผลทางหน้าจอ ซึ่ง สพฐ กำลัง ทำระบบแสดงผลหน้าจอ
16.   เมื่อเข้าระบบแล้ว พอคนที่ 2 จะเข้าไปกรอกอีก ข้อมููลคนแรกจะขึ้นมาทั้งหมด เพราะใช้รหัสเดียวกัน  ถามว่า ถ้าพิมพ์ข้อมูลคนที่ 2 และ 3 ลงไป จะทำให้ข้อมูลใหม่ไปทับข้อมูลคนแรกหรือไม่ เพราะเกรงว่าข้อมูลคนแรกจะเปลี่ยนไปด้วย .....สาเหตุเกิดจากการบันทึกคนแรก บันทึกแล้วไม่กดปุ่มออกจากระบบ แต่ปิดบราวเซอร์ ทำให้ข้อมูลค้าง หรือ เปิดโปรแกรมค้างไว้ วิธีแก้ คือ เข้า ระบบใหม่ กดปุ่มออกจากระบบเพื่อให้ถูกวิธี หลังจากนั้น Login เข้าสุ่ระบบใหม่อีกครั้ง   ตอนนี้ สพฐ กำลังเร่งทำปุ่ม Display ผลการบันทึกข้อมูล ไปแล้วครับ
17.ตัวเลือกอื่น ๆ จะไม่มีช่องว่างให้ระบุลงไป ....ตรงนี้ต้องขออภัยเพราะ ในเชิงเทคนิคข้อมุลจะเยอะมาก ระบบไม่สามารถจัดกลุ่มให้ได้ครับ ไว้โอกาสหน้านะครับ ถ้าใครมีข้อเสนอแนะดีๆ ก็ ส่งเมล์มาตามที่อยู่ด้านล่างครับ
.Mail to gc840054@gmail.com