language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school เกมเพื่อการศึกษา (Math Zone)

โดย: สวก เมื่อ 9 มีนาคม 2554 เวลา 06:55 น. • [อ่าน 18,061 ครั้ง]เป็นเกมส์เพื่อการทบทวนการ บวก ลบ คูณหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียน woodsland ในประเทศอังกฤษ ใช้เพื่อการทบทวนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี

เข้าสู่เวปไซต์