language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school เล่าขานวันวาน : หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า)

โดย: สวก เมื่อ 25 มีนาคม 2553 เวลา 09:22 น. • [อ่าน 32,986 ครั้ง]Power Point ประกอบการบรรยาย เรื่อง เล่าขานวันวาน : หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.เบจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษ สพฐ. เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ดาวโหลด