language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school เอกสารประกอบการวัดและประเมินผล

โดย: สวก เมื่อ 24 มีนาคม 2553 เวลา 08:44 น. • [อ่าน 44,944 ครั้ง] 

เอกสาร ประกอบการประชุมวิทยากรแกนนำ เกี่ยวกับการวัด และประเมินผล ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน  สัตหีบ  ชลบุรี

ดาวโหลด