language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school เอกสารประกอบการวัดและประเมินผล

โดย: สวก เมื่อ 24 มีนาคม 2553 เวลา 04:16 น. • [อ่าน 38,344 ครั้ง]เอกสาร ประกอบการประชุมวิทยากรแกนนำ เกี่ยวกับการวัด และประเมินผล ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน  สัตหีบ  ชลบุรี

ดาวโหลด