language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school จากหลักสูตร สู่ การเรียนการสอน

โดย: สวก เมื่อ 23 มีนาคม 2553 เวลา 15:19 น. • [อ่าน 36,542 ครั้ง]Powerpoint ประกอบการประชุมวิทยากรแกนนำ เกี่ยวกับการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน  สัตหีบ  ชลบุรี

 ดาวโหลด