หน้าหลัก FAQ แสดงความคิดเห็น ผู้ดูแลระบบ  
 
  หลักสูตร นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร ประชุม    
 

 เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร >> ข่าวความเคลื่อนไหว

 การวัดและประเมินผล คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 โดย : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา [2009-07-22 11:16:41] อ่าน 120993 ครั้ง  

เอกสารเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประกอบไปด้วย

1. แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

(ฉบับร่าง)  ดาวโหลด

2. แบบประเมินเอกสารแนวทางทางการวัดและประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ท่านสามารถ  ดาวโหลด  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการวัดและประเมินผลแล้วส่งแบบสอบถามกลับ มาที่ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

 

 


 

 

 
 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อาคาร สพฐ 3 ชั้น 6
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต  กรุงเทพ 10330

สถิติการเข้าชม