หน้าหลัก FAQ แสดงความคิดเห็น ผู้ดูแลระบบ  
 
  หลักสูตร นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร ประชุม    
 

 เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร >> ข่าวความเคลื่อนไหว

 บทความ : ใคร อะไร อย่างไร ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
 โดย : สวก. [2009-06-05 12:32:08] อ่าน 32458 ครั้ง  

บทความเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง 2551 ที่บอกแนวทางการพัฒนาหลักสูตร และบทบาทหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับ สพฐ. จนถึง สถานศึกษา โดย ดร.รุ่งนภา  นุตราวงศ์   ดาวโหลด

 


 

 

 
 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อาคาร สพฐ 3 ชั้น 6
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต  กรุงเทพ 10330

สถิติการเข้าชม