หน้าหลัก FAQ แสดงความคิดเห็น ผู้ดูแลระบบ  
 
  หลักสูตร นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร ประชุม    
 

 KM >> ตัวชี้วัดหลักสูตร ของสวก

 ตัวชี้วัดหลักสูตร ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปี 2552
 โดย : วีระเดช [2009-02-05 09:45:09] อ่าน 979 ครั้ง  

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ปี 2552

ดาวโหลดรายละเอียดตัวชี้วัด

 


 

 

 
 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อาคาร สพฐ 3 ชั้น 6
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต  กรุงเทพ 10330

สถิติการเข้าชม