หน้าหลัก FAQ แสดงความคิดเห็น ผู้ดูแลระบบ  
 
  หลักสูตร นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร ประชุม    
 

 เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร >> ข่าวความเคลื่อนไหว

 เปรียบเทียบหลักสูตร 44 และหลักสูตรปรับปรุง
 โดย : โครงการปรับปรุงหลักสูตร [2008-06-11 08:55:56] อ่าน 32938 ครั้ง  

ตารางแสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตร 44 และหลักสูตรปรับปรุง จำนวน 5 ประเด็น หลัก

 


 

 

 
 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อาคาร สพฐ 3 ชั้น 6
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต  กรุงเทพ 10330

สถิติการเข้าชม