หน้าหลัก FAQ แสดงความคิดเห็น ผู้ดูแลระบบ  
 
  หลักสูตร นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร ประชุม    
 

 ข้อมูลสำหรับครู และผู้บริหารสถานศึกษา >> การจัดการเรียนรู้

 Backward Design (ดร.ฉัตรแก้ว อ.จรรยา)
 โดย : โครงการพัฒนาหลักสูตร [2008-02-04 06:23:44] อ่าน 30667 ครั้ง  

PowerPoint ประกอบการบรรยาย ในการประชุมเพื่อการพัฒนาคุณภาพวิชาการ หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551 ณ โรงแรม Winsor กรุงเทพ จัดโดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

 


 

 

 
 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อาคาร สพฐ 3 ชั้น 6
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต  กรุงเทพ 10330

สถิติการเข้าชม