หน้าหลัก FAQ แสดงความคิดเห็น ผู้ดูแลระบบ  
 
  หลักสูตร นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร ประชุม    
 

 ข้อมูลสำหรับครู และผู้บริหารสถานศึกษา >> จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน

 คู่มือการรายงานจุดเน้นสำหรับสถานศึกษา
 โดย : ดร วีระเดช [2012-11-08 09:00:46] อ่าน 103131 ครั้ง  

คู่มือการรายงานจุดเน้นสำหรับสถานศึกษาได้มีผู้ให้ความอนุเคราะหEัดทำรายละเอียดให้รายงานได้ง่ายขึ้น มีหลายรูปแบบ แต่ก็เป็นวิธีเดียวกัน สามารถใช้ได้เหมือนกัน

1  คู่มือการรายงานจุดเน้นสำหรับสถานศึกษา โดย อาจารยEสุเจน  ปานจันทรE(ผู้พัฒนาโปรแกรม การรายงานจุดเน้นระดับสถานศึกษา) (ดาวโหลด)

2 คู่มือการรายงานจุดเน้นสำหรับสถานศึกษา โดย ศน.วิไลภรณEฤทธิคุปตEnbsp; (เชี่ยงรายเขต 2) (ดาวโหลด)

3 คู่มือการรายงานจุดเน้นสำหรับสถานศึกษา ศน.กนกรัตนEสุพรรณอ่วม (สพป.นครปฐมเขต 2) (ดาวโหลด)

 


 

 

 
 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อาคาร สพฐ 3 ชั้น 6
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต  กรุงเทพ 10330

สถิติการเข้าชม