หน้าหลัก FAQ แสดงความคิดเห็น ผู้ดูแลระบบ  
 
  หลักสูตร นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร ประชุม    
 

 ข้อมูลสำหรับผู้บริหารการศึกษา >> การรายงานผลจุดเน้นออนไลน์

 รายละเอียดการรายงานผลจุดเน้นออนไลน์
 โดย : สวก [2011-12-09 05:57:57] อ่าน 14496 ครั้ง  

รายละเอียด ข่าวสาร ข้อมูล เกี่ยวกับการรายงานผลจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์  

1 หนังสือ แจ้งเขต
หนังสือแจ้งเขตการรายงานจุดเน้นปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2554   ดาวโหลด
2 software การรายงานผล
- ดาวโหลดและติดตั้งการใช้งานโปรแกรมhttp://www.curriculum51.net/viewpage.php?t_id=154  ต้องยกเลิกโปรแกรมเดิมก่อน
- เข้าดูคุณภาพการพัฒนาผู้เรียนทุกเขต ใช้รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน = obec11 (ดูได้อย่างเดียว)
-
เทคนิคการบันทึกข้อมูลจุดเน้นอย่างรวดเร็ว :  เปิดโปรแกรมพร้อมกัน หรือ ซ้ำกันหลายๆ ครั้ง แล้วบันทึก ตัวชี้วัด สลับกันไป (เพราะโปรแกรมเปิดซ้ำกันได้) 
3 เอกสารประกอบการรายงานผล

 เอกสารประกอบการประชุมการรายงานผลจุดเน้นออนไลน์ ระหว่างวันที่ 19-22 กรกฏาคม 2554 (ณ โรงแรมเฟิร์ส ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร) พร้อมบันทึกสรุป เสนอ ผอ สพป. สพม.

 


 

 

 
 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อาคาร สพฐ 3 ชั้น 6
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต  กรุงเทพ 10330

สถิติการเข้าชม