หน้าหลัก FAQ แสดงความคิดเห็น ผู้ดูแลระบบ  
 
  หลักสูตร นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร ประชุม    
 

 ข้อมูลสำหรับครู และผู้บริหารสถานศึกษา >> การบริหารหลักสูตร

 Roadmap จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 โดย : สวก [2010-10-14 06:17:57] อ่าน 41179 ครั้ง  

เอกสาร แสดงภาพรวม ของจุดเน้นหรือเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้นต่าง ๆ  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปฎิรูปรอบสอง ซึ่งจะมีการประกาศในวันที่ 22 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ โดย มี พณ ฯ นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

ดาวโหลดเอกสาร

 

 


 

 

 
 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อาคาร สพฐ 3 ชั้น 6
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต  กรุงเทพ 10330

สถิติการเข้าชม