หน้าหลัก FAQ แสดงความคิดเห็น ผู้ดูแลระบบ  
 
  หลักสูตร นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร ประชุม    
 

 ข้อมูลสำหรับครู และผู้บริหารสถานศึกษา >> การวัดและประเมินผล

 รวมเล่ม เอกสารการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง (พฤศจิกายน 2553)
 โดย : สวก [2010-05-03 11:02:40] อ่าน 265421 ครั้ง  

รวมเล่ม เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เอกสารที่ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ กันยายน 2553 (จากโรงพิมพ์) จำนวน 11 เล่ม เช่น  ชุดฝึกอบรม  แนวปฎิบัติการวัดผล  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผล การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน  และ E-Book ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรแกนกลาง ฯ

ดาวโหลด

 


 

 

 
 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อาคาร สพฐ 3 ชั้น 6
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต  กรุงเทพ 10330

สถิติการเข้าชม