หน้าหลัก FAQ แสดงความคิดเห็น ผู้ดูแลระบบ  
 
  หลักสูตร นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร ประชุม    
 

 เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร >> การนำหลักสูตรสู่การปฎิบัติ

 โปรแกรมการจัดทำ ปพ 1
 โดย : สวก [2010-03-11 10:29:52] อ่าน 74963 ครั้ง  

โปรแกรมการจัดทำ ปพ 1 ได้รับความอนุเคราะห์จากจากโรงเรียน อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย อำเภอพิมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7   ดาวโหลด

 


 

 

 
 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อาคาร สพฐ 3 ชั้น 6
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต  กรุงเทพ 10330

สถิติการเข้าชม