หน้าหลัก FAQ แสดงความคิดเห็น ผู้ดูแลระบบ  
 
  หลักสูตร นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร ประชุม    
 

 ข้อมูลสำหรับครู และผู้บริหารสถานศึกษา >> การจัดการเรียนรู้

 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และแนวทางการจัดการเรียนรู้
 โดย : สวก [2009-10-09 18:34:40] อ่าน 66468 ครั้ง  

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และแนวทางการจัดการเรียนรู้  เอกสาร Powerpoint และ เอกสาร เกี่ยวกับการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ใช้สำหรับโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนที่มีความพร้อมการใช้หลักสูตร

1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้

2 การแนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 


 

 

 
 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อาคาร สพฐ 3 ชั้น 6
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต  กรุงเทพ 10330

สถิติการเข้าชม