หน้าหลัก FAQ แสดงความคิดเห็น ผู้ดูแลระบบ  
 
  หลักสูตร นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร ประชุม    
 

 เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร >> การนำหลักสูตรสู่การปฎิบัติ

 แนวทางการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น.
 โดย : สวก [2009-10-09 10:08:08] อ่าน 53844 ครั้ง  

เอกสารจากการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลาง กลุ่มศึกษานิเทศก์และโรงเรียนต้นแบบ ในระหว่างวันที่ 25-29 กันยายน 2552 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์  พัทยา  จังหวัดชลบุรี

ดาวโหลด

 


 

 

 
 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อาคาร สพฐ 3 ชั้น 6
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต  กรุงเทพ 10330

สถิติการเข้าชม