หน้าหลัก FAQ แสดงความคิดเห็น ผู้ดูแลระบบ  
 
  หลักสูตร นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร ประชุม ฐานข้อมูลโรงเรียนต้นแบบ    
 
 ทั้งหมด  มาใหม่  อ่านมากสุด

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์(4 สี) [2009-02-03 11:55:15] [อ่าน 1443402 ครั้ง]
รวมเล่ม เอกสารการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง (พฤศจิกายน 2553) [2010-05-03 11:02:40] [อ่าน 252227 ครั้ง]
แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ [2009-10-09 10:34:30] [อ่าน 208608 ครั้ง]
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลาง ฯ [2008-01-28 06:10:44] [อ่าน 200990 ครั้ง]
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ฉบับภาษาอังกฤษ (English Version) [2009-08-25 11:31:47] [อ่าน 182399 ครั้ง]
แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง [2014-09-18 12:47:19] [อ่าน 175288 ครั้ง]
เอกสารแนวทางพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ [2010-05-03 11:04:14] [อ่าน 120748 ครั้ง]
การวัดและประเมินผล คุณลักษณะอันพึงประสงค์ [2009-07-22 11:16:41] [อ่าน 115874 ครั้ง]
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ (อ.กรรณิการ์) [2009-09-28 16:27:57] [อ่าน 115300 ครั้ง]
สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับสมบูรณ์) [2008-01-25 21:19:37] [อ่าน 102932 ครั้ง]
เอกสารประกอบการประชุมวิทยากรแกนนำ เรื่องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 [2010-03-11 08:06:57] [อ่าน 96102 ครั้ง]
คู่มือการรายงานจุดเน้นสำหรับสถานศึกษา [2012-11-08 09:00:46] [อ่าน 95889 ครั้ง]
การแก้ไขโครงสร้างเวลาเรียน [2012-10-09 13:50:32] [อ่าน 94409 ครั้ง]
แนวการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปรับปรุง 22 มีนาคม 2553) [2010-03-24 08:32:23] [อ่าน 85587 ครั้ง]
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ [2009-02-03 12:36:09] [อ่าน 81992 ครั้ง]แสดงข้อมูลทั้งหมด 154 รายการ กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 11 หน้า
1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] หน้าถัดไป
 
 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อาคาร สพฐ 3 ชั้น 6
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต  กรุงเทพ 10330

สถิติการเข้าชม