หน้าหลัก FAQ แสดงความคิดเห็น ผู้ดูแลระบบ  
 
  หลักสูตร นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร ประชุม    
 

  


---------------------------------------------------------------------
     สาระใหม่

 • บทความ/เอกสารใหม่ :
            - 
  ยุทธศาสตร์ การปฎิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รมว. พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ)
            - เปรียบเทียบหลักสูตรไทยและฟินแลนด์
            - นักเรียนชั้นป 2 ฝึกบิน 737-800

  วิจัยหลักสูตร :

  โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนพร้อมใช้ :

   มุมปฐมวัย

   เวปไซต์สนับสนุนการเรียนรู้

  มุมน่ามอง

  ข่าวความเคลื่อนไหว ผ่าน Twitter

   http://twitter.com/curriculum51

 • เรื่อง/เนื้อหามาใหม่

  เนื้อหาทั้งหมด
   
   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อาคาร สพฐ 3 ชั้น 6
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
   ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต  กรุงเทพ 10330

  สถิติการเข้าชม